Kid & Fit


Wat is kinderoefentherapie?
Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Onderzoek en behandeling
Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft.
Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op.
Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan.
Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen.
Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving.
Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is.
Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Verwijzing en vergoeding
Bij behandeling binnen scholen vragen wij een verwijzing van de huisarts of de schoolarts.
Breng bij de eerste afspraak altijd uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.

De eerste 18 behandelingen voor Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.

Heeft uw kind een chronische indicatie, dan wordt deze behandeling volledig vergoed.

Gelieve minimaal 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de behandelaar indien uw kind verhinderd is op school en/of praktijk aanwezig te zijn
(Ook rekening houdend met schoolplanning als schoolreis, sportdag, vieringen etc.)
Als de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen.

Wij hebben contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars.
Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering om te zien welke vergoedingen voor u gelden.

Tarievenlijst niet verzekerde zorg:
 

Screening intake en onderzoek: € 42,33
Eenmalig kinderoefentherapeutische rapportage: €29,62
Instructie- overleg ouders / verzorgers: €29,62
Zitting kinderoefentherapie: €42,33